Thị xã Hoà Thành tăng cường phòng, chống dịch Covid-19 tại các cở ngõ ra vào thị xã

Thời sự 25-07-2021

Nhằm tăng cường kiểm soát người ra, vào vùng dịch, thị xã Hòa Thành đã thành lập 5 chốt kiểm soát phòng, chống dịch Covid-19 tại các cửa ngõ ra vào tiếp giáp với địa bàn huyện Dương Minh Châu.

Quế Hương- Nhật Quang