Thị xã Hoà Thành thí điểm chuyển đổi số và xây dựng đô thị thông minh

Chính trị 03-11-2022

Đề án thí điểm chuyển đổi số và xây dựng thị xã Hoà Thành trở thành đô thị thông minh giai đoạn 2022-2025, định hướng đến năm 2030 đã được UBND tỉnh ban hành vào giữa tháng 10 năm 2022.

Xuân Vũ–Nhật Quang