Thị xã Trảng Bàng: Hướng đến trở thành thành phố trực thuộc tỉnh trong thời gian nhanh nhất

Kinh tế 04-09-2023

Giai đoạn đến năm 2030, thị xã Trảng Bàng xây dựng cơ sở hạ tầng đạt tiêu chí đô thị loại III, thành lập thành phố Trảng Bàng và phấn đấu đạt khoảng 75% tiêu chí đô thị loại II.

Thiên Tâm–Khánh Duy