Chia sẻ:

Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19

Pháp luật 17-10-2021

Ngày 11.10.2021, Chính phủ ban hành Nghị quyết 128/NQ-CP Quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19”. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

BTNO

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI