Chia sẻ:

Thiết chế văn hóa, thể thao cấp xã: Đầu tư nhiều, hiệu quả không cao

Xã hội 13-06-2019
Một số Trung tâm đã đạt chuẩn, nhưng do không kêu gọi được xã hội hóa nên các phòng chức năng hầu như không hoạt động, gây lãng phí.

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI