Thiếu nguồn nhân lực: “Bài toán” chưa có lời giải

Xã hội 27-12-2022

Đầu năm học 2022-2023, ngành Giáo dục thiếu 1.190 giáo viên. Trong đó, bậc mầm non thiếu 529 giáo viên, bậc tiểu học thiếu 191 giáo viên, trung học cơ sở thiếu 265 giáo viên, trung học phổ thông thiếu 205 giáo viên. Huyện Tân Biên là địa phương khó khăn nhất trong việc tuyển dụng giáo viên, năm học 2022–2023, huyện thiếu 145 giáo viên.

Vũ Nguyệt