Thiếu sân chơi hè cho trẻ em - Bài toán chưa có lời giải

Xã hội 13-06-2024

Từ nhiều năm nay, câu chuyện về sân chơi cho trẻ em chưa khi nào bớt nóng. Đặc biệt, mỗi dịp hè đến, những điểm vui chơi, giải trí cho trẻ em ở cả thành thị và nông thôn luôn trong tình trạng quá tải.

Vũ Nguyệt - Nhật Quang