Thiếu thuốc- nỗi lo của bệnh nhân và bệnh viện

Thiếu thuốc và vật tư y tế đang là tình trạng chung của nhiều cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh. Điều này đang ảnh hưởng tới người bệnh và chất lượng khám chữa, bệnh của ngành y tế.

BTNO