Thỏa thuận Thi hành án dân sự và một số vấn đề pháp lý cần lưu ý

Pháp luật 14-12-2022

Hoạt động thi hành án là công đoạn cuối cùng, có vai trò quan trọng trong việc bảo đảm cho bản án, quyết định của Toà án được chấp hành, bảo đảm tính nghiêm minh của pháp luật cũng như việc bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

TVPL