Thông điệp liên minh của Chủ tịch EC

Thế giới 16-09-2021

Hôm qua (15.9), tại phiên họp toàn thể Nghị viện châu Âu ở Xtơ-rát-bua, Pháp, Chủ tịch Uỷ ban châu Âu (EC) Uêc-zu-la-von-đơ-lay-en đã đọc Thông điệp liên minh, trong đó đề cập đến một loạt vấn đề quan trọng.

BTNO