Chia sẻ:

THTT: Phiên Chất vấn, kỳ họp lần thứ 17, HĐND tỉnh Tây Ninh khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021.

Thời sự 31-07-2020

THTT: Phiên Chất vấn, kỳ họp lần thứ 17, HĐND tỉnh Tây Ninh khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021.

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI