Thư pháp ngày xuân

Ngày nay, bên cạnh những cụ già mặc áo dài khăn đóng nghiêm trang, chúng ta cũng bắt gặp hình ảnh “cô đồ” cho chữ- họ là những người phụ nữ trẻ với niềm đam mê thư pháp và mong muốn giữ gìn, phát huy nét đẹp truyền thống văn hoá của dân tộc. 

Hoàng Yến