Thu tiền triệu mỗi ngày nhờ nghề hái sầu riêng

Kinh tế 03-06-2023

Theo các nhân công, mỗi cặp, người leo cắt, gõ sầu riêng và người hứng được trả từ 1,5 - 2 triệu mỗi ngày tuỳ theo sản lượng sầu riêng thu hoạch tại vườn. Tuỳ vào khối lượng sầu riêng cắt mà các nhân công được trả thù lao khác nhau.

Tâm Giang