Thủ tục đăng ký thường trú và cấp căn cước công dân dành cho người Việt Nam ở nước ngoài

Pháp luật 10-05-2024

Việc xóa đăng ký thường trú theo quy định là để quản lý công dân về mặt cư trú. Lúc này mặc dù họ ở nước ngoài nhưng họ vẫn là công dân Việt Nam (trường hợp chưa thôi quốc tịch Việt Nam để nhập vào quốc tịch nước nơi họ đến định cư).

TVPL