Thủ tướng Australia nêu các chính sách ưu tiên

Thế giới 22-06-2022

Ngày 19/6, Thủ tướng Australia Anthony Albanese xác định rằng việc quy định các mục tiêu phát thải và giải quyết tình trạng bạo lực trong nước sẽ là những ưu tiên trong chính sách đối nội của chính phủ mới.

BTNO