Thủ tướng chủ trì Hội nghị về truyền thông chính sách

Thời sự 26-11-2022

Chiều 24.11, chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc về Truyền thông chính sách, với chủ đề “Nhận thức - Hành động - Nguồn lực”. Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định, công tác truyền thông chính sách có vai trò và ý nghĩa rất quan trọng, để “Dân biết - Dân hiểu - Dân tin - Dân theo - Dân làm – Dân thụ hưởng”; giúp nâng cao hiệu quả chỉ đạo, quản lý, điều hành, tổ chức thực hiện của các cấp ủy Đảng, chính quyền; góp phần xây dựng và bảo vệ tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

BTNO