Thủ tướng đôn đốc 2 công trình điện trọng điểm

Thời sự 05-06-2024

Ngày 2.6, trong chương trình công tác tại Quảng Bình, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tới kiểm tra, đốc thúc dự án Nhà máy Nhiệt điện Quảng Trạch 1 thuộc Trung tâm Điện lực Quảng Trạch và dự án đường dây 500kV mạch 3 Quảng Trạch - Phố Nối.

BTNO