Thủ tướng yêu cầu thống nhất một ứng dụng phòng chống dịch

Trong thời gian sớm nhất, phải có một ứng dụng chính thức duy nhất, thuận tiện cho người dân sử dụng, đáp ứng được yêu cầu về thông tin, dữ liệu phục vụ công tác phòng, chống dịch.

BTNO