Chia sẻ:

Thừa kế theo pháp luật

Pháp luật 26-11-2020

Trong đời sống hàng ngày, một vấn đề rất được người dân quan tâm đó là thừa kế tài sản khi cha mẹ mất. Một số người dân, do chưa hiểu rõ các quy định pháp luật về thừa kế, nhất là thừa kế theo pháp luật, nên xảy ra tranh chấp tài sản thừa kế.

BTNO

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI