Thúc đẩy hiệu quả cung cấp, sử dụng dịch vụ công trực tuyến

Chính trị 18-05-2022

Bộ Thông tin và Truyền thông vừa có văn bản gửi các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc đôn đốc, thúc đẩy hiệu quả cung cấp, sử dụng dịch vụ công trực tuyến.

BTNO