Thúc đẩy hoạt động đổi mới sáng tạo tại Việt Nam

Thời sự 22-04-2024

Thưa quí vị và các bạn, ngày 21/4 hàng năm được Liên hợp quốc chọn là Ngày Sáng tạo và Đổi mới sáng tạo thế giới. Tại Việt Nam, hoạt động đổi mới sáng tạo ngày được quan tâm và thúc đẩy mạnh mẽ thông qua sự nỗ lực của Chính phủ, doanh nghiệp và người dân.

BTNO