Chia sẻ:

Thúc đẩy liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp

Kinh tế 24-03-2021

Nhìn chung, các hợp tác xã nông nghiệp bước đầu đã thực hiện liên kết, tiêu thụ sản phẩm thông qua hình thức liên kết cung ứng các dịch vụ đầu vào như phân bón, giống, thuốc bảo vệ thực vật và bao tiêu sản phẩm đầu ra cho hợp tác xã, thành viên và hộ nông dân.

BTNO

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI