Thúc đẩy quan hệ hợp tác toàn diện Việt Nam-Cuba

Chính trị 03-03-2023

Tối 28.2, tại Trụ sở Ban Đối ngoại Trung ương, đồng chí Lê Hoài Trung, Trưởng ban Đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, đã có cuộc điện đàm trực tuyến với đồng chí Emilio Lozada Garcia (Ê-mi-li-ô Lô-xa-đa Ga-rơ-xi-a), Trưởng ban Đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Cuba (Cu-ba).

BTNO