Thúc đẩy xuất khẩu động vật và sản phẩm động vật trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

Kinh tế 31-05-2024

Chiều 18.5, UBND tỉnh Tây Ninh phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN & PTNN) tổ chức Hội nghị thúc đẩy xuất khẩu động vật và sản phẩm động vật trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

Vũ Nguyệt