Thúc đẩy xúc tiến thương mại, quảng bá sản phẩm OCOP

Kinh tế 05-05-2023

Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” (OCOP) được triển khai trên địa bàn tỉnh đã góp phần khai thác được nguồn nguyên liệu sẵn có ở địa phương, điển hình là các sản phẩm đặc trưng gồm bánh tráng, muối ớt, mãng cầu, thực phẩm chay…

Vũ Nguyệt