Chia sẻ:

Thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 – 2030

Chính trị 04-09-2021

Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Bình Minh vừa ký ban hành Chỉ thị số 23/CT-TTg ngày 2/9/2021 về việc đẩy mạnh thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021–2030.

BTNO

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI