Thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực

Thời sự 29-03-2024

Chiều 27.3, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thành Tâm – Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh (gọi tắt Ban chỉ đạo tỉnh) tổ chức phiên họp thứ tám để đánh giá tình hình, kết quả hoạt động của Ban chỉ đạo 3 tháng đầu năm; triển khai phương hướng, nhiệm vụ quý II năm 2024.

Tố Tuấn