Thưởng Tết Nhâm Dần giảm

Xã hội 20-01-2022

Thưởng Tết nguyên đán luôn là mối quan tâm của tất cả người lao động  Năm nay, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đã có báo cáo tiền lương, thưởng Tết  Nhâm dần tại hơn 41.300 doanh nghiệp, với 3,83 triệu lao động, chiếm gần 16% tổng lao động làm công hưởng lương trên cả nước.

BTNO