Thường trực Chính phủ gặp mặt doanh nghiệp nhà nước tiêu biểu

Sáng 3.3, chủ trì Hội nghị Thường trực Chính phủ gặp mặt các doanh nghiệp Nhà nước tiêu biểu toàn quốc phát động phong trào thi đua triển khai nhiệm vụ năm 2024, góp phần hoàn thành thắng lợi Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu doanh nghiệp nhà nước cần thúc đẩy tái cấu trúc để phát triển, khẳng định vị trí chi phối, chủ đạo trong những ngành, lĩnh vực quan trọng, thiết yếu của nền kinh tế nước nhà.

BTNO