Thường trực HĐND tỉnh: Khảo sát thực hiện Nghị quyết HĐND tỉnh

Chính trị 23-03-2023

Sáng 21.3, bà Nguyễn Đài Thy- Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh đã chủ trì buổi khảo sát việc thực hiện Nghị quyết HĐND tỉnh ban hành từ đầu nhiệm kỳ 2021-2026 đối với Sở Xây dựng và Sở Tài nguyên và Môi trường.

Vũ Nguyệt