Thường trực HĐND tỉnh: Xem xét các nội dung trình tại kỳ họp 13 HĐND tỉnh

Chính trị 15-06-2024

Chiều ngày 14.6, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức họp định kỳ tháng 6 để xem xét một số nội dung UBND tỉnh và các Ban của HĐND tỉnh trình. Ông Nguyễn Thành Tâm – Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì phiên họp.

Vũ Nguyệt