Tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn trên nhiều tuyến kênh thuỷ lợi

Xã hội 25-05-2022

Trên địa bàn tỉnh hiện có 1.733 tuyến kênh tưới thuộc hệ thống kênh Đông, kênh Tây, Tân Hưng, Tân Biên đáp ứng phục vụ sản xuất nông nghiệp, công nghiệp và cung cấp nước sinh hoạt trên địa bàn tỉnh.

Vũ Nguyệt