Tiềm năng hợp tác thương mại thủy, hải sản Việt Nam-Hàn Quốc

Kinh tế 25-11-2022

Việt Nam và Hàn Quốc là hai quốc gia cùng có đường bờ biển dài với nguồn lợi thủy, hải sản phong phú, hợp tác trong lĩnh vực hàng hải và trao đổi thủy sản được đánh giá là lĩnh vực có tiềm năng và hiệu quả.

BTNO