Chia sẻ:

Tiến tới bảo hiểm y tế toàn dân vì sức khỏe cộng đồng

Năm 2018, tỷ lệ người tham gia khám chữa bệnh bằng thẻ BHYT tại các cơ sở khám chữa bệnh công lập tuyến tỉnh tăng 6%, tuyến huyện tăng 62,5% so với năm 2017.

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI