Tiếng nói cử tri: Một năm truyền tải nhiều kiến nghị của cử tri

Thời sự 04-01-2023

Chương trình tiếng nói cử tri (TNCT) là chương trình phối hợp giữa Báo Tây Ninh, Đài PT-TH Tây Ninh và HĐND tỉnh. Đây là không chỉ là diễn đàn của cử tri tỉnh nhà mà còn là cầu nối của cử tri với các cơ quan chức năng trong việc phản ánh những vấn đề “nóng” được nhân dân và cử tri quan tâm.

Vũ Nguyệt