Tiếp 1.413 lượt công dân đến khiếu nại tố cáo, phản ánh kiến nghị

Chính trị 27-11-2022

Đây là nội dung UBND tỉnh báo cáo với HĐND tỉnh trong buổi giám sát của Thường trực HĐND tỉnh với UBND tỉnh về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị, phản ánh của công dân năm 2022 trên địa bàn tỉnh vào ngày 21.11. Bà Nguyễn Đài Thy- Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh chủ trì buổi làm việc.

Vũ Nguyệt