Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của Quốc hội

Chính trị 29-01-2023

Nhân dịp đầu Xuân năm mới, sáng 27/1, tại Nhà Quốc hội, gặp mặt các Đại biểu Quốc hội chuyên trách ở Trung ương; cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc Văn phòng Quốc hội nhân dịp đầu xuân, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh, năm 2022 khép lại trong bộn bề công việc và đầy ắp các sự kiện, hoạt động của Quốc hội. Sang năm 2023, là năm có ý nghĩa rất quan trọng.

BTNO