Tiếp tục kiến nghị giảm giờ làm trong doanh nghiệp

Kinh tế 28-05-2024

Lần thứ hai trong nửa năm, Công đoàn kiến nghị Chính phủ xây dựng lộ trình giảm giờ làm trong tuần của lao động khu vực tư nhân từ 48 xuống 44h và tiến tới 40 giờ.

BTNO