Tiếp tục liên kết hỗ trợ đầu ra cho trái bí đỏ

Kinh tế 12-11-2023

Đối với ngành Nông nghiệp, ngoài việc hỗ trợ liên kết tiêu thụ, tập huấn cho nông dân, Sở NN&PTNT sẽ cho nông dân đăng ký mã vùng trồng cho trái bí đỏ. Hiện tại, cơ quan này đã tiến hành kiểm nghiệm trái bí đỏ hoàn toàn đạt tiêu chuẩn.

Hoàng Yến – Nhi Trần