Tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho ngành Y tế

Xã hội 23-03-2023

Sáng 21.3, Thường trực HĐND tỉnh đã làm việc với các sở ngành khảo sát việc thực hiện Nghị quyết HĐND tỉnh ban hành từ đầu nhiệm kỳ 2021-2026 đến nay liên quan đến lĩnh vực y tế. Bà Nguyễn Đài Thy- Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh chủ trì buổi làm việc.

Vũ Nguyệt