Tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 2: Cử tri có nhiều ý kiến, kiến nghị trong lĩnh vực đời sống xã hội

Chính trị 18-01-2022

Nhằm thông báo với cử tri về kết quả kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh khóa X nhiệm kỳ 2021-2026, đồng thời tiếp tục lắng nghe ý kiến, kiến nghị của cử tri, vừa qua Đại biểu HĐND hai cấp đã tiếp xúc cử tri ở một số xã, phường, thị trấn trong tỉnh.

Vũ Nguyệt