Tiết kiệm gần 2.000 tỷ đồng nhờ đàm phán giá thành công 64 loại thuốc

Ngày 22.2, Hội đồng đàm phán giá thuốc Bộ Y tế đã đàm phán thành công 64 loại thuốc còn lại trong số 69 loại thuốc biệt dược gốc mời thầu. Thành công này đã giảm được giá khoảng 14,8%, tương đương với tổng gói thầu giảm được khoảng gần 2.000 tỷ đồng.

BTNO