Tiểu thương đã vào buôn bán tại chợ mới xã Suối Ngô

Xã hội 02-12-2022

Qua quan sát thực tế tại khu chợ mới xã Suối Ngô vào ngày 29.11.2022, hầu hết tiểu thương đã tập trung vào đây để buôn bán. Chợ mới hiện khá đông vui.

Quốc Sơn