Tìm hiểu các quy định của pháp luật về hòa giải ở cơ sở

Pháp luật 19-05-2023

Chương trình mong rằng khi có mâu thuẫn, tranh chấp xảy ra, các bên nên giải quyết mâu thuẫn, tranh chấp bằng hình thức hòa giải ở cơ sở và các hình thức hòa giải thích hợp khác.

PL&ĐS