Tìm hiểu các quy định của pháp luật về quyền và trách nhiệm của đoàn viên Công đoàn

Pháp luật 22-07-2021

Chương trình mong rằng người lao động mạnh dạn, tích cực tham gia tổ chức Công đoàn để được thực hiện các quyền của mình theo quy định của pháp luật và để được tổ chức Công đoàn bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng khi bị xâm phạm.

BTNO