Chia sẻ:

Tìm hiểu các quy định pháp luật về vận động bầu cử

Pháp luật 01-04-2021

Vận động bầu cử là một trong những hoạt động tranh cử của các ứng cử viên, do đó quá trình thực hiện phải bảo đảm đúng quy định của pháp luật.

BTNO

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI