Tìm hiểu chứng cứ trong vụ việc dân sự

Pháp luật 15-03-2024

Chứng cứ là một trong những căn cứ quan trọng của quá trình chứng minh trong tố tụng dân sự, là cơ sở cho quyết định giải quyết vụ việc dân sự của các cơ quan tiến hành tố tụng một cách khách quan, trung thực đảm bảo các quyền và lợi ích của các đương sự đúng quy định của pháp luật.

TVPL