Chia sẻ:

Tín ngưỡng, tôn giáo hay mê tín, dị đoan?

Pháp luật 20-02-2021

Ranh giới giữa “tín ngưỡng, tôn giáo” và “mê tín, dị đoan” rất mong manh. Tuy nhiên, chúng ta cần phải phân biệt để có ứng xử cho phù hợp.

BTNO

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI