Tình hình an ninh trật tự, an toàn giao thông từ ngày 07.05.2022 đến 13.05.2022

Pháp luật 15-05-2022

Mời quý vị khán giả cùng Báo Tây Ninh Online điểm lại những thông tin nổi bật về tình hình an ninh trật tự, an toàn giao thông trong tuần từ ngày 07.05.2022 đến 13.05.2022.

BTNO