Tình hình an ninh trật tự, an toàn giao thông từ ngày 30.04.2022 đến 06.05.2022

Pháp luật 08-05-2022

Mời quý vị khán giả cùng Báo Tây Ninh Online điểm lại những thông tin nổi bật về tình hình an ninh trật tự, an toàn giao thông trong tuần từ ngày 30.04.2022 đến 06.05.2022.

BTNO